Say mê hương vị Nhật cùng MB

Từ ngày 07/02/2023 – 15/10/2023, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) hợp tác cùng các đối tác mang đến chương trình ưu đãi "Say mê hương vị Nhật" dành riêng cho chủ thẻ MB.

Chi tiết chương trình ưu đãi:

Miyen Japanese Fusion Cuisine:

- Nội dung ưu đãi:

  + Giảm 20% trên tổng hóa đơn thanh toán.

- Thời gian áp dụng:            

  + Đến hết ngày 15/10/2023

- Địa điểm áp dụng:

  + Số 108A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Điều kiện áp dụng:

  + Khách hàng thanh toán bằng thẻ MB để được hưởng ưu đãi;

  + Không áp dụng đồng thời cùng các chương trình khuyến mãi khác.

Matsuri Japanese Restaurant:

- Nội dung ưu đãi:

  + Giảm 20% trên tổng hóa đơn thanh toán.

- Thời gian áp dụng:            

  + Đến hết ngày 15/10/2023

- Địa điểm áp dụng:

  + Số 83 Xuân Thủy, P. Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

- Điều kiện áp dụng:

  + Khách hàng thanh toán bằng thẻ MB để được hưởng ưu đãi;

  + Không áp dụng đồng thời cùng các chương trình khuyến mãi khác.

Matsuri Yaki Restaurant:

- Nội dung ưu đãi:

  + Giảm 20% trên tổng hóa đơn thanh toán.

- Thời gian áp dụng:            

  + Đến hết ngày 15/10/2023

- Địa điểm áp dụng:

  + Số 178 Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Điều kiện áp dụng:

  + Khách hàng thanh toán bằng thẻ MB để được hưởng ưu đãi;

  + Không áp dụng đồng thời cùng các chương trình khuyến mãi khác.

Machiya Restaurant Café:

- Nội dung ưu đãi:

  + Giảm 20% trên tổng hóa đơn thanh toán.

- Thời gian áp dụng:            

  + Đến hết ngày 15/10/2023

- Địa điểm áp dụng:

  + Số 178 Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Điều kiện áp dụng:

  + Khách hàng thanh toán bằng thẻ MB để được hưởng ưu đãi;

  + Không áp dụng đồng thời cùng các chương trình khuyến mãi khác.