MB thông báo áp dụng việc bỏ dấu trên sổ phụ, phiếu báo nợ, báo có kiêm hóa đơn thu phí dịch vụ

 - Căn cứ điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31.3.2014;
  - Căn cứ Công văn số 38112/CT-QLAC ngày 06/06/2018 của Cục Thuế Hà Nội về việc không đóng dấu trên hóa đơn do Ngân hàng TMCP Quân đội phát hành;
  - Căn cứ Thông báo số 17/TCKT ngày 19/06/2018 về việc miễn đóng dấu trên hóa đơn GTGT do MB Phát hành.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thông báo: 

Kể từ ngày 22/06/2018, MB sẽ áp dụng việc bỏ dấu trên sổ phụ, Phiếu báo nợ/báo có kiêm hóa đơn thu phí dịch vụ. Đối tượng Khách hàng áp dụng bao gồm Khách hàng cá nhân và khách hàng Doanh nghiệp trên toàn hệ thống. Toàn bộ sổ phụ, Phiếu báo nợ/báo có kiêm hóa đơn thu phí dịch vụ không đóng dấu đều có giá trị pháp lý tương đương với các giấy tờ đóng dấu ngân hàng trước đây.

Thay đổi này nhằm rút ngắn thời gian cung cấp Sổ phụ, Phiếu báo nợ/báo có kiêm Hóa đơn thu phí dịch vụ, đồng thời, giảm thời gian giao dịch cho Quý Khách hàng.

Áp dụng bỏ dấu trên Sổ phụ, Phiếu báo nợ/báo có kiêm Hóa đơn thu phí dịch vụ này hoàn toàn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành liên quan.

MB xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Quý Khách hàng đã luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Ngân hàng trong thời gian qua.


Trân trọng !