MB lọt Top 40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2018

Tạp chí Forbes vừa công bố 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam năm 2018. Trong bảng xếp hạng lần này, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) năm thứ 3 liên tiếp được Forbes bình chọn với giá trị thương hiệu đạt 76,4 triệu USD, tăng 12,4 triệu USD (tương đương tăng 21%) so với giá trị năm 2017. 

MB lọt Top 40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2018

Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của MB cho thấy, MB tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ của năm 2017 với kết quả kinh doanh rất ấn tượng. Tính đến hết ngày 30/06/2018, lợi nhuận trước thuế của MB và các công ty con đạt mức cao 3.829 tỷ đồng, tăng 51,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 56% kế hoạch năm. Dư nợ 6 tháng đầu năm của MB đạt 202.027 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2017 trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát an toàn ở mức rất thấp so với bình quân ngành.

Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh truyền thống của ngân hàng, MB đang phát triển mạnh mẽ các mảng kinh doanh tiềm năng khác như bancassurance hay tài chính tiêu dùng. MB cũng đang tiến nhanh sang mảng ngân hàng đầu tư với sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp có tài sản bảo đảm G-Bond. Với nhiều đặc điểm nổi trội, gia tăng nhận diện thương hiệu và hình ảnh chuyên nghiệp, MB đang có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo dấu ấn trên thị trường Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới.

Bảng xếp hạng tính toán trên cơ sở vai trò đóng góp của thương hiệu vào hiệu quả kinh doanh của Công ty, mức doanh thu đóng góp trong ngành, thu nhập trước thuế và lãi vay (EBIT), giá trị đóng góp tài sản vô hình, hệ số giữa giá thị trường và thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (P/E) so với trung bình ngành. Những thương hiệu giá trị nhất theo bảng xếp hạng của Forbes Việt Nam là thương hiệu đạt mức doanh thu lớn trong các ngành mà thương hiệu đóng vai trò chủ đạo. 

MB tự hào thuộc top 40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2018 và trong thời gian tới sẽ đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ thuận tiện đáp ứng nhu cầu ngày cao của khách hàng để gia tăng hơn nữa giá trị thương hiệu MB.