MB HI COLLECTION x GOFOOD: Tiết kiệm ngay 40% cho đơn hàng GoFood

Tiết kiệm ngay 40% cho đơn hàng GoFood của bạn khi thanh toán lần đầu với thẻ MB Hi Visa Collection trên ứng dụng GoFood

Một eVoucher giảm 40% (tối đa 40.000 VNĐ) sẽ được tặng cho chủ thẻ hợp lệ thực hiện giao dịch GoFood đầu tiên trên 50.000 VNĐ thành công với Thẻ MB Hi Visa Collection hợp lệ trên ứng dụng Gojek trong thời gian khuyến mại.

Ưu đãi áp dụng đến 31/12/2022.

Khách hàng hợp lệ liên kết thẻ MB Hi Visa Collection lần đầu tiên trên ứng dụng Gojek và thực hiện giao dịch GoFood đầu tiên với tổng hóa đơn trên 50.000 VNĐ sẽ được tặng một Voucher giảm 40%, tối đa 40.000 VNĐ cho mỗi đơn hàng.

eVoucher chỉ có thể được sử dụng cho giao dịch GoFood tiếp theo trên ứng dụng Gojek với đơn hàng tối thiểu 50.000 VNĐ.

eVoucher không được chuyển nhượng.

Không thể quy đổi Ưu đãi thành tiền mặt hoặc sử dụng ưu đãi kết hợp với các chương trình khuyến mãi, giảm giá, phiếu giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt khác, ngoại trừ được ghi chú cụ thể.
Visa và nhà cung cấp có quyền tạm dừng, hủy bỏ hoặc thay đổi Ưu đãi cũng như Điều Kiện và Điều Khoản bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Ưu đãi được thể hiện theo thông tin cung cấp bởi nhà cung cấp. Bất cứ khiếu nại và tranh chấp nào phát sinh từ việc mua hoặc định mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này (“Khiếu nại”) sẽ được giải quyết trực tiếp giữa chủ thẻ và nhà cung cấp. Chủ thẻ Visa sẽ không thực hiện khiếu nại đối với Visa.