Hoàn 10% tại hệ thống siêu thị Vinmart & Vinmart+ cho chủ thẻ MB Visa

Từ nay đến 15/10/2021, MB triển khai chương trình Hoàn 10% cho chủ thẻ MB Visa khi mua sắm và thanh toán tại hệ thống siêu thị Vinmart và Vinmart+ trên toàn quốc.

Hoàn 10% giá trị giao dịch tại Vinmart với thẻ MB Visa.

Áp dụng vào thứ 6, 7 và Chủ nhật hàng tuần từ 15/7/2021 đến 15/10/2021.

- Áp dụng cho thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế MB Visa có Contactless (có

biểu tượng cột sóng trên bề mặt thẻ) khi mua sắm và thanh toán bằng công

nghệ contactless (thanh toán không tiếp xúc) tại hệ thống siêu thị Vinmart,

Vinmart+ trên toàn quốc.

-  Áp dụng xét thưởng cho các giao dịch có giá trị tối thiểu 100,000 VNĐ

trở lên trong thời gian chương trình.

- Hoàn tối đa tương đương 200,000 VNĐ/thẻ trong thời gian chương trình.

- Mỗi thẻ nhận được 1 lượt ưu đãi duy nhất trong thời gian chương trình.

- Doanh số giao dịch của chủ thẻ phụ sẽ tính cho chủ thẻ chính và chương

trình sẽ thực hiện hoàn cho chủ thẻ chính hợp lệ.

- Giá trị được hoàn từ chương trình khuyến mại sẽ được quy thành điểm MB

Star theo tỷ lệ quy đổi hiện hành của MB. Để nhận thưởng, Khách hàng có

thể truy cập vào App MBBank để quy đổi điểm MB Star thành quà tặng

hoàn tiền hoặc các loại quà có giá trị tương đương hoặc thấp hơn điểm MB

Star được tặng.

Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương Trình/đồng ý nhận các ưu đãi theo Chương Trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện được cập nhật tại đây