Shopping online - Nhận ngay ưu đãi tới 500,000 VNĐ

Từ ngày 20/07/2021, MB triển khai chương trình " Shopping online - Nhận ngay ưu đãi" cho chủ thẻ tín dụng MB Visa. Theo đó, khi thực hiện giao dịch chi tiêu online bằng thẻ tín dụng MB Visa, chủ thẻ sẽ được nhận ưu đãi hoàn đến 500,000 VNĐ.

Thời gian áp dụng: từ ngày 20/07/2021 đến ngày 20/08/2021.

Nhóm chủ thẻ

Nội dung ưu đãi

Giá trị giới hạn ưu đãi

(1) Chủ thẻ tín dụng MB  Visa chưa phát sinh giao dịch chi tiêu kênh Ecom từ 01/1/2021 đến thời điểm triển khai chương trình 

Hoàn 15% tổng doanh số giao dịch kênh Ecom trong thời gian hiệu lực chương trình (chỉ xét các giao dịch có giá trị chi tiêu tối thiểu 100,000 VNĐ/1 giao dịch)

+ Giá trị hoàn sẽ được quy đổi ra điểm MB Star. KH có thể đổi ra tiền hoặc các quà tặng trên trang MB star

+ Hoàn tối đa 500,000 VND/1 chủ thẻ.

+ Không áp dụng giao dịch bảo hiểm, quảng cáo…

+ Chi tiêu tối thiểu 100,000 VND/1 giao dịch

(2) Tất cả chủ thẻ tín dụng MB Visa (không bao gồm đối tượng chủ thẻ áp dụng ở nhóm (1))

Hoàn 5% tổng doanh số giao dịch kênh Ecom trong thời gian thời gian hiệu lực chương trình (chỉ xét các giao dịch có giá trị chi tiêu tối thiểu 500,000 VNĐ/1 giao dịch)

+ Giá trị hoàn sẽ được quy đổi ra điểm MB Star. KH có thể đổi ra tiền hoặc các quà tặng trên trang MB star

+ Hoàn tối đa 500,000 VND/1 chủ thẻ.

+ Không áp dụng giao dịch bảo hiểm, quảng cáo…

+ Chi tiêu tối thiểu 500,000 VND/1 giao dịch

  • Giá trị quy đổi của điểm MB Star: giá trị quy đổi có thể được thay đổi theo quy định của MB qua từng thời kỳ và được thông báo trên trang MB Star.
  • Thời hạn sử dụng của điểm MB Star: theo quy định của MB từng thời kỳ.
  • Mỗi chủ thẻ được áp dụng một lượt ưu đãi duy nhất trong thời gian chương trình.
  • Không áp dụng trả thưởng cho chủ thẻ phụ. Giao dịch của chủ thẻ phụ sẽ tính cho chủ thẻ chính.
  • Không áp dụng đồng thời với các chương trình hoàn tiền khác cho chủ thẻ tín dụng của MB hiện có.
  • Chương trình có thể kết thúc trước hạn khi hết ngân sách mà không cần phải báo trước.
  • Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương Trình/đồng ý nhận các ưu đãi theo Chương Trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện được cập nhật tại đây