Đấu giá cổ phần MSB ế ẩm

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) sở hữu.

Cụ thể, DATC muốn bán đấu giá thoái vốn hơn 4 triệu cổ phần MSB, tương đương 0,34% vốn điều lệ ngân hàng với mức giá khởi điểm 11.800 đồng/cp. Hết thời gian đăng ký, chỉ có 2 nhà đầu tư tham gia mua 1.800 cổ phiếu MSB, số lượng thấp hơn nhiều so với DATC chào bàn.

Kết thúc quý I, thu nhập lãi thuần của MSB đạt 606 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên chi phí hoạt động cũng tăng mạnh lên 626 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế kỳ này giảm còn 73 tỷ đồng. Năm nay, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.860 tỷ đồng, tăng 77% so với năm 2018 và hướng đến mức tổng tài sản lên hơn 153.000 tỷ đồng.