TẶNG VOUCHER 50.000 VNĐ DÀNH RIÊNG CHO KHÁCH HÀNG CỦA EXIMBANK TẠI TRÀ SỮA TOCOTOCO

Địa điểm áp dụng chương trình : Áp dụng trên toàn hệ thống TocoToco

Nội dung ưu đãi: Ưu đãi giảm 20% trên tổng hóa đơn dành cho chủ .

Thời gian áp dụng chương trình ưu đãi: 20/04/2021 đến 20/04/2022

Điều kiện chương trình: Mỗi  có thẻ Eximbank đều sẽ nhận được email có evoucher tặng 50.000 VNĐ. Đưa cho nhân viên phục vụ trước khi thanh toán.