BIDV tặng 1,5 triệu đồng cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng quốc tế hạng Platinum

Từ ngày 15/09/2022 - 31/12/2022, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ dành tặng 1,5 triệu đồng khi khách hàng phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế hạng Platinum và chi tiêu từ 3 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.

Khách hàng phát hành mới thẻ chính các loại thẻ BIDV Platinum đảm bảo chưa từng sở hữu bất kỳ thẻ tín dụng hạng Platinum nào của BIDV hoặc đã đóng tất cả các thẻ tín dụng hạng Platinum trước 1 năm (trước ngày 15/9/2021)

Thông tin chi tiết về thể lệ chương trình xem tại đây hoặc tham khảo thêm các chương trình ưu đãi, khuyến mại khác của BIDV, khách hàng xem tại đây.