Nộp thuế vào ngân sách nhà nước qua hệ thống Agribank

Thực hiện cải cách hành chính công của Chính phủ, Agribank đã phối hợp cùng Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan xây dựng hệ thống Thu Ngân sách Nhà nước (Agritax) của Agribank qua các kênh thanh toán phục vụ người nộp thuế thực hiện nộp thuế vào NSNN: giao dịch nộp thuế tại quầy; Nộp thuế qua Internetbanking của Agribank và Nộp thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. 

Việc triển khai dịch vụ Nộp thuế qua hệ thống Agribank đã giúp cơ quan Nhà nước tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế, giảm thời gian và giảm tải giao dịch nộp thuế trước đây, xử lý thông tin thu nộp thuế nhanh chóng, chính xác, góp phần đa dạng hóa các kênh thu Ngân sách nhà nước. Đặc biệt Agribank đã mở rộng các kênh điện tử cho khách hàng để thực hiện nộp thuế vào Ngân sách nhà nước, dịch vụ Nộp thuế điện tử được triển khai trực tuyến tại tất cả các chi nhánh trong hệ thống của Agribank.
 
1. Nộp thuế tại quầy giao dịch Agribank:
 
Với hệ thống mạng lưới rộng khắp trên mọi miền đất nước và đa số tài khoản Kho bạc Nhà nước mở tại Agribank và được kết nối trực tuyến với Tổng cục thuế, Tổng cục Hải Quan, đã tạo thuận lợi cho khách hàng thực hiện nghĩa vụ thu nộp Ngân sách nhà nước tại các chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank. Với kênh nộp thuế trực tiếp tại quầy này, cán bộ của Agribank hướng dẫn về các thủ tục thu nộp Ngân sách Nhà nước, đồng thời hỗ trợ kiểm tra tính đúng đắn của khoản thuế phải nộp, đảm bảo tính chính xác của chứng từ và được xác nhận giao dịch nộp thuế trong thời gian ngắn nhất.
 
 Nộp thuế vào ngân sách nhà nước qua hệ thống Agribank
 
2. Nộp thuế qua cổng thông tin của Tổng cục Thuế
 
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử, Agribank đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử qua Cổng thông tin của Tổng cục Thuế từ năm 2014. Việc triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử đã hỗ trợ cho khách hàng thực hiện nộp thuế điện tử qua Internet, theo đó khách hàng có thể trích tiền từ tài khoản thanh toán của mình tại Agribank để nộp vào NSNN vào bất kỳ thời gian nào trong kể cả ngày ngày nghỉ/ngày lễ. 
 
Quy trình thủ tục nộp thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế
Bước 1: Khách hàng thực hiện đăng ký thông tin nộp thuế trên cổng thông tin của Tổng cục Thuế tại địa chỉ http://kekhaithue.gdt.gov.vn
Bước 2: Khách hàng đăng ký tài khoản thanh toán tại chi nhánh Agribank nơi mở tài khoản.
Bước 3: Sau khi Khách hàng đăng ký thành công bước 2, Hệ thống gửi thông báo kèm theo thông tin tài khoản đăng nhập (mã định danh, mật khẩu để thực hiện nộp thuế qua Ngân hàng) vào địa chỉ thư điện tử liên lạc đã đăng ký.
Bước 4: Khách hàng thực hiện lập Giấy nộp tiền theo đúng mẫu quy định trên website http://kekhaithue.gdt.gov.vn của Tổng cục Thuế.
 
 Nộp thuế vào ngân sách nhà nước qua hệ thống Agribank
 
3. Nộp thuế qua Internet Banking của Agribank
Với hệ thống công nghệ, hạ tầng thông tin an toàn, bảo mật, hiện đại, dịch vụ Nộp thuế qua Internet Banking của Agribank đã giúp khách hàng có thêm công cụ để thực hiện nộp nghĩa vụ vào Ngân sách nhà nước một cách thuận lợi, không kể không gian và thời gian, khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại bất cứ đâu với máy tính có kết nối internet,.... Các giao dịch nộp thuế của khách hàng qua kênh Internet banking của Agribank được giữ bí mật, an toàn và xác nhận kết quả giao dịch trong thời gian ngắn nhất.
Quy trình thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử qua Internet Baning của Agribank như sau: 
Bước 1: Khách hàng mở tài khoản thanh toán tại Agribank 
Bước 2: Khách hàng thực hiện đăng ký và sử dụng dịch vụ Internet Banking đồng thời đăng ký bổ sung dịch vụ nộp thuế điện tử qua Internetbanking của Agribank.
Bước 3: Khách hàng thực hiện giao dịch nộp thuế qua địa chỉ:  https://ibank.agribank.com.vn
 
 Nộp thuế vào ngân sách nhà nước qua hệ thống Agribank
 
 
Năm 2016, Tổng số tiền giao dịch nộp thuế trên kênh tại quầy của Agribank là 191.311 nghìn tỷ đồng, tương đương với hơn 1,2 triệu khách hàng với gần 7 triệu giao dịch. Tổng số tiền thu qua cổng thông tin của Tổng cục thuế là 33.775 nghìn tỷ đồng, tương đương 16 nghìn khách hàng với 420 nghìn giao dịch. Nhằm đa dạng hóa các kênh thanh toán và cung ứng các tiện ích tốt nhất cho khách hàng Agribank đang triển khai dịch vụ nộp thuế qua Internet Banking vào tháng 4/2017. Với dịch vụ nộp thuế qua Internet Banking sẽ giúp Người nộp thuế tiết kiệm chi phí, công sức đi lại, nhân sự kê khai và làm thủ tục nộp thuế vào NSNN. Các giao dịch Nộp thuế điện tử của khách hàng được Ngân hàng và cơ quan Thuế xác nhận kết quả giao dịch trong thời gian ngắn nhất, giao dịch được thực hiện mọi lúc mọi nơi 24/7 với thiết bị máy tính có kết nối Internet kể cả ngày nghỉ, lễ. Khách hàng có thể xem, in, tải về các thông báo, giấy nộp tiền điện tử đã nộp.
 
 
Bảo Anh