ABBank miễn phí chuyển tiền chiều đi toàn cầu cho khách hàng

Từ nay đến hết 30/06/2023, Ngân hàng An Bình (ABBank) chính thức triển khai chương trình ưu đãi miễn phí chuyển tiền chiều đi toàn cầu cho khách hàng, áp dụng với mục đích chuyển tiền trợ cấp nhân thân hoặc mục đích học tập.

Theo đó, tất cả các khách hàng cá nhân phát sinh giao dịch chuyển tiền quốc tế trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được miễn phí chuyển tiền chiều đi dành cho khách hàng cá nhân. ABBank cho biết, việc miễn phí này không bao gồm phí thu hộ Ngân hàng nước ngoài và điện phí.