Thư chúc mừng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Vietcombank

Thư chúc mừng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Vietcombank