LỄ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ TẠI TRỤ SỞ CHÍNH VIETCOMBANK

Sáng ngày 30/10/2018, tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố các quyết định về tổ chức và nhân sự tại Trụ sở chính của Vietcombank. Tham dự buổi lễ có ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Hồng Quang - Ủy viên HĐQT; bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Khối Bán buôn cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ các Trung tâm/Ban/Phòng tại Trụ sở chính gồm: TCCB, VP, KTNB, Ban HĐH NH, PDTD, QLRR TD, PCRT, KDV, VTD QT.

Ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu và giao nhiệm vụ cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

 • Tại buổi lễ, ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng Ban Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Vietcombank về tổ chức và nhân sự một số Trung tâm/Ban/Phòng tại Trụ sở chính theo đó:
 • Tại quyết định số 1886/QĐ-VCB-TCCB ngày 25/10/2018, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định thành lập Khối Quản trị và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank trên cơ sở nâng cấp Ban Tổ chức cán bộ và Trung tâm đào tạo.
 • Tại quyết định số 2420/QĐ-VCB-TCCB ngày 25/10/2018, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định thành lập Phòng Quản lý rủi ro tích hợp .
 • Tại quyết định số 2086/QĐ-VCB-TCCB ngày 25/10/2018, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định bổ nhiệm ông Hồng Quang – Thành viên HĐQT Vietcombank giữ chức vụ Giám đốc Khối quản trị và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank kể từ ngày 01/11/2018.

Ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên trái) trao quyết định cho ông Hồng Quang – Thành viên HĐQT Vietcombank giữ chức vụ Giám đốc Khối quản trị và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank

 • Tại quyết định số 2668/QĐ-VCB-TCCB ngày 25/10/2018, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đặng Bình Nguyên – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ TSC Vietcombank giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý nhân sự Vietcombank kể từ ngày 01/11/2018.
 • Tại quyết định số 2435/QĐ-VCB-TCCB ngày 25/10/2018, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm bà Tô Thị Phương Dung – Phó Trưởng Ban kiểm tra nội bộ Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng chính sách và kế hoạch nhân sự TSC Vietcombank kể từ ngày 01/11/2018 và giao nhiệm vụ Phụ trách điều hành Phòng chính sách và kế hoạch nhân sự TSC Vietcombank đến khi có nhân sự Trưởng phòng.

Ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT (ngoài cùng bên trái) cùng ông Hồng Quang - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Khối quản trị và phát triển nguồn nhân lực (ngoài cùng bên phải) và bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng giám đốc Vietcombank (thứ 2 từ phải sang)trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ được điều động và bổ nhiệm

 • Tại quyết định số 2436/QĐ-VCB-TCCB ngày 25/10/2018, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Phong Vũ – Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý nhân sự TSC Vietcombank kể từ ngày 01/11/2018.
 • Tại quyết định số 2437/QĐ-VCB-TCCB ngày 25/10/2018, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bảo Linh – Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng Ban quản lý nhân sự TSC Vietcombank kể từ ngày 01/11/2018.

Ông Hồng Quang - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Khối quản trị và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank (bên phải) trao quyết định và tặng hoa cho 02 tân Phó Trưởng Ban quản lý nhân sự TSC Vietcombank

 • Tại quyết định số 2438/QĐ-VCB-TCCB ngày 25/10/2018, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm bà Lê Hồng Vân – Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng phòng chính sách và kế hoạch nhân sự TSC Vietcombank kể từ ngày 01/11/2018.
 • Tại quyết định số 2431/QĐ-VCB-TCCB ngày 25/10/2018, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Tống Trần Hiếu – Phó Trưởng Phòng quản lý rủi ro tín dụng TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng quản lý rủi ro tích hợp TSC Vietcombank kể từ ngày 01/11/2018 và giao nhiệm vụ Phụ trách điều hành Phòng quản lý rủi ro tích hợp TSC Vietcombank đến khi có nhân sự trưởng phòng.
 • Tại quyết định số 2429/QĐ-VCB-TCCB ngày 25/10/2018, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Lê Như Dương –Trưởng phòng Phòng chống rửa tiền TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng Vietcombank kể từ ngày 01/11/2018.
 • Tại quyết định số 2432/QĐ-VCB-TCCB ngày 25/10/2018, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Hà Đức Quân – Phó Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Ba Đình giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng chống rửa tiền TSC Vietcombank kể từ ngày 01/11/2018.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Khối Bán buôntrao quyết định và tặng hoa chobà Đặng Ngọc Hải Ninh - tân Phó Trưởng phòng Vốn tín dụng quốc tế TSC Vietcombank

 • Tại quyết định số 2430/QĐ-VCB-TCCB ngày 25/10/2018, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm bà Đặng Thị Vân Hà – Phó Trưởng phòng phê duyệt tín dụng TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng Ban kiểm tra nội bộ TSC Vietcombank kể từ ngày 01/11/2018.
 • Tại quyết định số 2433/QĐ-VCB-TCCB ngày 25/10/2018, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm bà Đặng Ngọc Hải Ninh – Cán bộ Phòng kinh doanh vốn TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Vốn tín dụng quốc tế TSC Vietcombank kể từ ngày 01/11/2018.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ, Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành thay mặt Ban Lãnh đạo Vietcombank chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm và cho biết: Theo đề án đã được Thống đốc NHNN phê duyệt và theo thông lệ quốc tế, Vietcombank đã thành lập Khối Quản trị và phát triển nguồn nhân lực có chức năng xây dựng quản trị và phát triển nguồn nhân lực của hệ thống Vietcombank và thực hiện các công tác về tổ chức, nhân sự. Chủ tịch HĐQT yêu cầu các cán bộ được điều động, bổ nhiệm ngày hôm nay khẩn trương tiếp nhận và bàn giao công việc, các đồng chí trưởng đơn vị có trách nhiệm rà soát lại tình hình thực hiện theo chức năng nhiệm vụ mới, phân công nhiệm vụ từng cá nhân để tuyệt đối không bị gián đoạn trong công việc. Các cán bộ mới được bổ nhiệm khẩn trương nắm bắt công việc, sớm hòa nhập cùng với tập thể lãnh đạo Trung tâm/Ban/Phòng hoàn thành nhiệm vụ Ban Lãnh đạo giao, cùng tập thể Trung tâm/Ban/Phòng xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, triển khai tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa đơn vị của mình cũng như toàn hệ thống thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trước mắt là năm 2018 và trong thời gian tới.

Thay mặt các cán bộ được nhận quyết định điều động và bổ nhiệm, ông Hồng Quang – Ủy Viên HĐQT, tân Giám đốc Khối Quản trị và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị và bày tỏ sự vinh dự, lòng biết ơn đối với sự tin tưởng của Ban Lãnh đạo Vietcombank đối với từng cá nhân, đồng thời hứa sẽ tiếp tục trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức cũng như chuyên môn nghiệp vụ, nhanh chóng nắm bắt công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ban Lãnh đạo tin tưởng giao, góp phần vào thành công chung của toàn hệ thống Vietcombank và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Lãnh đạo cũng như sự ủng hộ của cán bộ nhân viên các bộ phận liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ.