Cùng thẻ Vietcombank Visa tận hưởng ưu đãi lên đến 50% tại các Nhà hàng cao cấp

1. Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank Visa (bao gồm các hạng thẻ Visa Signature và Visa Doanh nghiệp (bao gồm Visa Business và Visa Corporate))

2. Thời gian ưu đãi:

Từ 20/04/2023 đến hết ngày 30/09/2023 hoặc đến khi hết số lượng ưu đãi tối đa dành cho chương trình, tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước.

3. Nội dung ưu đãi:

  • Giảm 25% trên tổng hóa đơn (bao gồm đồ ăn và thức uống), khi thanh toán bằng thẻ Visa Signature và Visa Doanh nghiệp vào tất cả các ngày trong tuần tại bất kỳ nhà hàng tham gia. Áp dụng cho hóa đơn giá trị từ 1 triệu VNĐ đến 3 triệu VNĐ.
  • Giảm 50% (tối đa là 2 triệu VNĐ trên một hóa đơn) trên tổng hóa đơn (bao gồm đồ ăn và thức uống), khi thanh toán bằng thẻ Visa Signature và Visa Doanh nghiệp vào tất cả các ngày trong tuần tại bất kỳ nhà hàng tham gia. Áp dụng cho hóa đơn giá trị từ 3 triệu VNĐ trở lên.

Điều kiện điều khoản chương trình xem tại đây

4.Lưu ý:

Ưu đãi do đối tác cung cấp, Vietcombank được miễn trách hoàn toàn đối với các khiếu nại liên quan đến chất lượng hàng hóa dịch vụ do các đơn vị cung cấp; dịch vụ không hoàn thiện hoặc không cung cấp dịch vụ.

Đối tác chịu trách nhiệm đảm bảo việc triển khai chương trình theo đúng quy định của pháp luật.