Mở thẻ chất, nhận hoàn tiền

Mở thẻ tín dụng và tận hưởng chương trình ưu đãi hoàn tiền siêu hấp dẫn lên đến 700.000 VNĐ. Khám phá ngay!

Chi tiết ưu đãi:   

Hạng mục Ưu đãi Giá trị ưu đãi (VNĐ) Số lượng ưu đãi/ tuần (*) 
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Classic, Techcombank Everyday, Vietnam Airlines Techcombank Visa Classic, Vietnam Airlines Techcombank Visa Gold, Vietnam Airlines Techcombank Visa Priority: phát sinh giao dịch hợp lệ sau khi kích hoạt thẻ thành công & có tổng giá trị các giao dịch từ 600,000 VND Hoàn tiền 300,000 1,000 
Thẻ tín dụng Techcombank Style, Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum, Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority: giao dịch sau khi kích hoạt thành công & có tổng giá trị các giao dịch từ 1,000,000 VND Hoàn tiền 500,000 700 
Thẻ tín dụng Techcombank Spark: phát sinh giao dịch hợp lệ sau khi kích hoạt thẻ thành công & có tổng giá trị các giao dịch từ 1,500,000 VND Hoàn tiền 700,000 300 
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature: phát sinh giao dịch hợp lệ sau khi kích hoạt thẻ thành công & có tổng giá trị từ 1,500,000 VND Hoàn tiền 700,000 600 

Tổng giá trị ưu đãi: 24.320.000.000 đồng ( Hai mươi tư tỉ, ba trăm hai mươi triệu đồng)

  • Thời gian áp dụng: 29/08/2022 đến 31/12/2022 
  • Loại thẻ được hưởng ưu đãi: Các thẻ tín dụng do Techcombank phát hành đang hiệu lực trong thời gian diễn ra chương trình, bao gồm thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature, Techcombank Spark, Techcombank Visa Classic, Techcombank Everyday, Techcombank Style và các thẻ tín dụng đồng thương hiệu Vietnam Airlines Techcomabank Visa. 
  • Đối tượng áp dụng:   
  • Khách hàng lần đầu mở mới thẻ chính thẻ tín dụng Techcombank hoặc đã hủy thẻ cũ ( là loại thẻ được liệt kê phía trên) trước 90 ngày kể từ ngày bắt đầu chương trình khuyến mại và mở thẻ chính mới  

Lưu ý: :(*) Số lượng ưu đãi được tính theo tuần được hiểu là theo lịch dương từ thứ hai đến chủ nhật  

       Mỗi khách hàng chỉ nhận hoàn tiền một lần theo thể lệ chương trình khuyến mại.

Xem chi tiết ưu đãi tại đây