Mở Thẻ Đầu Năm-Nhận Ngay Hoàn Tiền

1.Chi tiết chương trình:

Phạm vi áp dụng: Chi nhánh/PGD Shinhan trên toàn quốc

Khách hàng mở thẻ cùng thời điểm với khoản vay tín chấp được phê duyệt tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam sẽ được ưu đãi:

Ưu đãi 1Miễn phí thường niên năm đầu tiên

Ưu đãi 2Tặng 300.000 VNĐ khi kích hoạt thẻ vật lý qua Sol App và có 1 giao dịch bất kỳ trong vỏng 30 ngày kể từ ngày phê duyệt phát hành thẻ

2.Sản phẩm áp dụng:

Thẻ tín dụng cá nhân Shinhan Visa Hi-Point Chuẩn / Vàng / Bạch Kim 

Thẻ tín dụng cá nhân Shinhan Visa Cashback Chuẩn / Vàng / Bạch Kim

Thẻ tín dụng cá nhân Shinhan Visa Travel Bạch Kim

Thẻ tín dụng cá nhân Shinhan Visa Signature

3.Thời hạn chương trình: Từ nay cho đến 31/03/2023

4. Điều kiện và điều khoản áp dụng:

Vui lòng tham khảo tại đây