Xuân đến nhà - Quà gõ cửa cùng Sacombank Pay

Ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng cá nhân giao dịch Internet Banking (IB), Mobile Banking (MB) và Sacombank Pay từ 01/01 – 31/03/2022

Hoàn tiền sử dụng dịch vụ:

DỊCH VỤ

ƯU ĐÃI

Khách hàng IB/Sacombank Pay mới

  • Hoàn 50.000 VND cho 100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày

Thanh toán hóa đơn điện qua IB/ MB/Ủy thác thanh toán/Sacombank Pay

  • Hoàn 30%, tối đa 100.000 VND

Game Hộp Quà May Mắn:

  • Tham gia game từ 12:00 PM 04/01/2022 tại https://khachhang.sacombank.com/hopqua để có cơ hội nhận giải thưởng Tiền mặt 5.000.000 VND - 2.000.000 VND - 1.000.000 VND - 500.000 VND – 100.000 VND – 50.000 VND (được chuyển vào Tài khoản thanh toán/Thẻ/Tài khoản Sacombank Pay cho các khách hàng thỏa điều kiện chậm nhất 30 ngày sau khi kết thúc chương trình).
  • Hệ thống hiển thị 3 hộp quà may mắn, khách hàng sẽ lựa chọn 1 hộp để mở. Mỗi lượt chơi sẽ được mở 1 hộp.

GIAO DỊCH

SỐ LƯỢT CHƠI /GIAO DỊCH

Đăng nhập IB phân hệ thanh toán lần đầu

10

Tài khoản Sacombank Pay định danh cấp 2

10

Thanh toán hóa đơn trên IB/MB/Sacombank Pay

2

Nạp tiền điện thoại trên IB/MB/Sacombank Pay với mệnh giá từ 200.000 VND

1

Chuyển tiền liên ngân hàng 24/7 trên IB/MB/Sacombank Pay từ 1.000.000 VND

1

Vui lòng tham khảo: