Ưu đãi đến 40%/phí bảo hiểm du lịch quốc tế Liberty

Từ nay cho đến 31/05/2022, khách hàng cá nhân được ưu đãi đến 40%/phí bảo hiểm du lịch quốc tế Liberty mua tại quầy hoặc qua app Sacombank Pay.

Cụ thể:

  • Giảm 40%/phí bảo hiểm mua qua app Sacombank Pay
  • Giảm 20%/phí bảo hiểm mua tại quầy
  • Không giới hạn số tiền và số hợp đồng bảo hiểm được giảm phí

Xem chi tiết Thể lệ tại đây.