Sacombank bảo trì và nâng cấp hệ thống thẻ

Riêng đối với giao dịch mua/đăng ký/kích hoạt thẻ trả trước (prepaid) sẽ tạm ngưng từ 23h00 ngày 16/3/2017 đến 07h00 ngày 18/3/2017. Kể từ sau 07h00 ngày 18/3/3017, tất cả giao dịch thẻ và các kênh chấp nhận thẻ của Sacombank sẽ hoạt động bình thường trở lại.  

Việc bảo trì và nâng cấp hệ thống thẻ của Sacombank nhằm cải tiến chất lượng dịch vụ hơn nữa cũng như phát triển thêm các tiện ích mới của thẻ, đáp ứng ngày càng tối ưu nhu cầu của khách hàng.
    
Mọi thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng truy cập www.sacombank.com.vn hoặc liên hệ các điểm giao dịch hoặc Trung tâm Dịch vụ khách hàng Sacombank 24/7 theo số điện thoại 1900 5555 88 / 08 3526 6060 hoặc email ask@sacombank.com