Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng PVCombank tháng 7/2019 mới nhất

 Sản phẩm gửi tiết kiệm ngân hàng PVCombank cực đa dạng với nhiều hình thức khác nhau và mức lãi suất ấn định hợp lý dành cho khách hàng có khoản tiền nhàn rỗi muốn cất giữ an toàn mà vẫn sinh lời.  

Theo biểu lãi suất mới nhất tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank), lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kì hạn từ 6 tháng đến 36 tháng đối với hình thức gửi tiết kiệm kỳ hạn dao động từ 7,1% - 7,9%/năm.

Đây là hình thức gửi tiền sinh lời tối đa với lãi suất cố định, hấp dẫn cao hơn so với tiết kiệm thông thường với mức gửi tối thiểu là 5 triệu đồng. Kì hạn gửi tiền là 6, 9, 12, 13, 15, 18, 24 hoặc 36 tháng, trả lãi cuối kì và tự động gia hạn khi đến hạn.

Kỳ hạn

Lãi suất VND (lãi cuối kỳ) (%/năm)

6 tháng

7.10%

9 tháng

7.30%

12 tháng

7.70%

13 tháng

7.90%

15 tháng

7.70%

18 tháng

7.80%

24 tháng

7.90%

36 tháng

7.90%

Lãi suất tiết kiệm bậc thang

Đây cũng là hình thức tiết kiệm an toàn và sinh lời với lãi suất hấp dẫn bằng hoặc cao hơn so với tiết kiệm thông thường với mức gửi tối thiểu là 100 triệu đồng và kì hạn gửi là 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24, 36 tháng. Số tiền gửi sẽ được tính lãi suất theo các mức khác nhau là từ 100 - dưới 500 triệu đồng, từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, từ 1 tỷ - dưới 3 tỷ đồng, từ 3 tỷ - dưới 5 tỷ đồng và từ 5 tỷ đồng trở lên. Gửi tiền ở mức càng cao thì lãi suất được tính sẽ càng cao.

Kỳ hạn

Từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng

Từ 500 triệu đến dưới 01 tỷ đồng

Từ 01 tỷ đến dưới 03 tỷ đồng

Từ 03 tỷ đến dưới 05 tỷ đồng

Từ 05 tỷ đồng trở lên

1 tháng

5.30%

5.35%

5.40%

5.45%

5.50%

2 tháng

5.40%

5.45%

5.50%

5.50%

5.50%

3 tháng

5.50%

5.50%

5.50%

5.50%

5.50%

6 tháng

7.00%

7.05%

7.10%

7.15%

7.20%

9 tháng

7.20%

7.25%

7.30%

7.35%

7.40%

12 tháng

7.70%

7.75%

7.80%

7.85%

7.90%

13 tháng

7.80%

7.85%

7.90%

7.95%

8.00%

15 tháng

7.60%

7.65%

7.70%

7.75%

7.80%

18 tháng

7.60%

7.65%

7.70%

7.75%

7.80%

24 tháng

7.80%

7.85%

7.90%

7.90%

7.90%

36 tháng

7.80%

7.85%

7.90%

7.90%

7.90%

Lãi suất tiết kiệm tích lũy

Tiết kiệm tích lũy là hình thức gửi tiền tích góp bằng cách tự động chuyển tiền hàng tháng từ tài khoản thanh toán sang tài khoản tích lũy giúp khách hàng tích lũy cho các kế hoạch tương lai cùng lãi suất hấp dẫn hàng ngày. Cụ thể, khách hàng chỉ cần có mức gửi tối thiểu ban đầu là 1.000.000 đồng và được nộp tiền tích lũy tăng gốc bất cứ khi nào, không giới hạn số tiền và số lần gửi (trừ 30 ngày cuối cùng của kỳ hạn gửi tiền).

Đối với mỗi lần chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm tích lũy, khách hàng sẽ được tính lãi suất như sau:

+ Đối với món tiền gửi mà thời gian gửi tính từ ngày gửi đến ngày đáo hạn đến 03 tháng: hưởng lãi suất của kỳ hạn 03 tháng, loại tiền gửi Đại Chúng lãi cuối kỳ tại thời điểm gửi tiền.

+ Đối với món tiền gửi mà thời gian gửi tính từ ngày gửi đến ngày đáo hạn từ trên 3 tháng đến dưới 06 tháng: hưởng lãi suất của kỳ hạn 05 tháng, loại tiền gửi Đại Chúng lãi cuối kỳ tại thời điểm gửi tiền.

+ Đối với món tiền gửi mà thời gian tính từ ngày gửi đến ngày đáo hạn từ 06 tháng trở lên: hưởng lãi suất của kỳ hạn trên số tài khoản tại thời điểm gửi tiền.

Kỳ hạn

Lãi suất (lãi cuối kỳ) (%/năm)

3 tháng

5.50%

6 tháng

7.00%

9 tháng

7.20%

12 tháng

7.70%

13 tháng

7.70%

18 tháng

7.60%

24 tháng

7.70%

36 tháng

7.70%

48 tháng

7.70%

60 tháng

7.70%

Lãi suất tiết kiệm đại chúng

Đây là sản phẩm gửi tiền với kỳ hạn gửi linh hoạt nhất từ 1 tuần đến 36 tháng và mức gửi tối thiểu là 20 triệu đồng đối với kì hạn tuần và 1 triệu đồng với kì hạn tháng. Phương thức trả lãi là định kì cuối hàng tháng/quý/cuối kì. Sổ tiết kiệm đại chúng cũng là sản phẩm hữu hiệu dành cho khách hàng có nhu cầu xác nhận khả năng tài chính để đi học tập, du lịch ... ở nước ngoài.

Kỳ hạn

Lãi theo tháng

Lãi theo quý

Lãi cuối kỳ

1 tuần

-

-

1.00

2 tuần

-

-

1.00

3 tuần

-

-

1.00

1 tháng

-

-

5.30

2 tháng

5.28

-

5.30

3 tháng

5.27

5.29

5.30

4 tháng

5.26

-

5.30

5 tháng

5.25

-

5.30

6 tháng

6.90

6.93

7.00

7 tháng

6.88

-

7.00

8 tháng

6.86

-

7.00

9 tháng

7.03

7.07

7.20

10 tháng

7.01

-

7.20

11 tháng

6.99

-

7.20

12 tháng

7.44

7.48

8.00

13 tháng

-

-

8.50

15 tháng

7.28

7.32

7.60

18 tháng

7.21

7.25

7.60

24 tháng

7.18

7.22

7.70

36 tháng

6.94

6.98

7.70

Lãi suất tiền gửi định kì trả lãi trước

Đây là hình thức gửi tiền tiết kiệm giúp khách hàng có thể nhận lãi tiền gửi trước hàng tháng thay vì nhận lãi cuối kì hoặc hàng quý/năm với lãi suất bậc tháng hấp dẫn. Kì hạn gửi tiền đối với tiền gửi định kì trả lãi trước là 6 tháng hoặc 13 tháng hoặc 24 tháng. Trong đó, mức tiền gửi tối thiểu với kì hạn 6 tháng là 5 triệu đồng, 13 tháng là 5 triệu đồng, và 24 tháng là 50 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể sử dụng sổ tiết kiệm này để xác nhận khả năng tài chính đi học tập, du lịch,… ở nước ngoài.

Hạn mức

Lãi suất tiền gửi định kỳ trả lãi trước 24 tháng

Lãi suất tiền gửi định kỳ trả lãi trước 13 tháng

Từ 5 triệu VND đến dưới 500 triệu VND

-

7.50%

Từ 50 triệu VND đến dưới 500 triệu VND

7.60%

-

Từ 500 triệu VND đến dưới 1 tỷ VND

7.65%

7.55%

Từ 1 tỷ VND đến dưới 3 tỷ VND

7.70%

7.60%

Từ 3 tỷ VND đến dưới 5 tỷ VND

7.75%

7.65%

Từ 5 tỷ VND trở lên

7.80%

7.70%

Mức tính lãi

Hạn mức

Lãi suất tiền gửi định kì nhận lãi trước 6 tháng

1

Dưới 100 triệu VNĐ

6.60%

2

Từ 100 triệu VNĐ đến dưới 500 triệu VNĐ

6.65%

3

Từ 500 triệu VNĐ đến dưới 1 tỷ VNĐ

6.70%

4

Từ 1 tỷ VNĐ đến dưới 2 tỷ VNĐ

6.75%

5

Từ 2 tỷ VNĐ trở lên

6.80%

Lãi suất tiết kiệm trả lãi trước

Khách với tiết kiệm định kỳ nhận lãi trước, khách hàng gửi tiết kiệm trả lãi trước có thể nhận tiền lãi ngay tức khắc tại thời điểm gửi tiền giúp chủ động sử dụng tiền sinh lời để đầu tư, chi tiêu. Mức gửi tối thiểu là 1.000.000 đồng và kỳ hạn gửi linh hoạt từ 1 đến 36 tháng.

Kỳ hạn

Lãi suất (Lãi đầu kỳ) (%/năm)

1 tháng

5.27%

2 tháng

5.25%

3 tháng

5.23%

4 tháng

5.20%

5 tháng

5.18%

6 tháng

6.94%

7 tháng

6.90%

8 tháng

6.87%

9 tháng

7.01%

10 tháng

6.97%

11 tháng

6.92%

12 tháng

7.57%

13 tháng

7.78%

18 tháng

6.82%

24 tháng

6.67%

36 tháng

6.25%

Nhìn chung, lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng PVCombank là khá cao so với mặt bằng chung thị trường hiện nay lên tới 8.0% với kì hạn 12 tháng ở tiết kiệm đại chúng. Thủ tục gửi tiết kiệm cũng cực đơn giản khi chỉ yêu cầu cần giấy gửi tiền tiết kiệm theo mẫu của PV Combank và CMND/hộ chiếu của khách hàng.