Giảm ngay 10% và Hoàn đến 300,000 VNĐ khi đặt phòng khách sạn tại Agoda

Từ 01/12/2019 đến hết 31/01/2020, khi đặt phòng khách sạn và thanh toán trực tuyến tại website của Agoda bằng thẻ tín dụng MB Visa hoặc MB JCB, chủ thẻ sẽ được giảm ngay 10% và hoàn thêm đến 300,000 VNĐ.


 • Ưu đãi chỉ được áp dụng khi thanh toán tại: agoda.com/mbbank
 • Không giới hạn số tiền giảm đối với một chủ thẻ
 • Không giới hạn số lượt ưu đãi trong thời gian chương trình
 • Ngoài ra, khi thanh toán tối thiểu từ 1 triệu đồng, chủ thẻ còn được hoàn tiền với mức hấp dẫn như sau:

+ Với mỗi giao dịch từ 1 triệu đồng đến dưới 2 triệu đồng: chủ thẻ sẽ được cashback 200.000 VND

+ Với mỗi giao dịch từ 2 triệu đồng trở lên: chủ thẻ sẽ được cashback 300.000 VND

Mỗi chủ thẻ thực hiện thanh toán đúng theo thể lệ chương trình được nhận tổng số tiền cashback tối đa 2.000.000 VNĐ trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Áp dụng với khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước có thể hiện dòng chữ “Khuyến mại hợp lệ.

 • Thời gian lưu trú áp dụng khi đặt phòng bằng thẻ MB JCB từ 01.12.2019 – 31.03.2020
 • Khuyến mãi chỉ áp dụng tại các khách sạn hợp lệ, chấp nhận thanh toán trả trước và đặt phòng phải được thực hiện tại đường dẫn hợp lệ như chỉ định: www.agoda.com/mbbank
 • Khuyến mãi áp dụng trên giá trị phòng (trước thuế, phí phục vụ và các loại phí phụ thu khác – nếu có).
 • Khuyến mãi được áp dụng cho các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước có thể hiện dòng chữ “Khuyến mại hợp lệ”/thẻ khuyến mãi. Phần giảm giá sẽ được thể hiện tại bước “Chi tiết thanh toán” sau khi chủ thẻ tín dụng MB Visa/JCB đăng nhập số thẻ hợp lệ. Phần giá trị giảm thể hiện trước dòng thuế & phí dịch vụ của khách sạn & được áp dụng trước khi xác nhận giá cuối cùng của đơn đặt phòng. Ưu đãi này chỉ áp dụng khi khách hàng sử dụng thẻ MB Bank để thanh toán. Khuyến mãi không áp dụng cho các giao dịch chọn hình thức thanh toán trực tiếp tại khách sạn.
 • Khuyến mãi không được chuyển đổi, cộng dồn và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ giảm giá, khuyến mãi, mặt hàng giảm giá và các mặt hàng giá cố định (trừ trường hợp quy định).
 • Khuyến mãi không được chuyển đổi qua thành tiền mặt hoặc bất kì sản phẩm nào khác.
 • Chủ thẻ đủ điều kiện tham gia sẽ bị ràng buộc bởi quy định và điều kiện của Agoda và MB Bank. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Agoda là quyết định cuối cùng.
 • MB Bank và / hoặc Agoda có thể thay đổi điều kiện vào bất cứ thời điểm nào.
 • Khuyến mãi này độc lập & không liên quan đến bất cứ chương trình nào được thực hiện giữa MB Bank và chủ thẻ (ví dụ như về phương thức thanh toán, v.v).
 • Khuyến mại áp dụng theo quy tắc ưu tiên người đến trước.
 • Chương trình có thể kết thúc trước hạn khi hết ngân sách mà không cần phải báo trước