CHÀO HÈ THẬT FEEL - HOÀN TIỀN CỰC CHILL

Ngân hàng Hong Leong Việt Nam (“Ngân hàng Hong Leong”) gửi tới Quý khách hàng chương trình khuyến mại “CHÀO HÈ THẬT FEEL - HOÀN TIỀN CỰC CHILL” vô cùng hấp dẫn dành riêng cho khách hàng là chủ thẻ Thẻ Visa Ghi Nợ Hong Leong, chi tiết như sau:

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/05/2024 đến ngày 31/07/2024 (Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi số lượng Quà tặng được trao hết)

 Địa bàn áp dụng: TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội

 Đối tượng áp dụng: 

  • Khách hàng là chủ Tài khoản Thanh toán và Thẻ Visa Ghi nợ Hong Leong

  • Chương Trình Khuyến Mại không áp dụng cho nhân viên của Ngân hàng Hong Leong.

 Cơ cấu và điều kiện nhận giải thưởng:

etb body vn 1

  • Mỗi tháng, khách hàng đủ điều kiện sẽ được nhận hoàn tiền 100.000 VNĐ vào tài khoản thanh toán được mở tại Ngân hàng Hong Leong, tối đa ba (03) lần trong suốt Chương Trình Khuyến Mại với Cơ cấu giải thưởng theo quy định nêu trên nếu thỏa các Điều Kiện Nhận Quà Tặng sau đây:

Điều Kiện Nhận Quà Tặng:

  • Khách hàng thực hiện việc thanh toán qua thẻ Visa Ghi Nợ Hong Leong và/hoặc ứng dụng HLB Connect cho các giao dịch sau:

(i) Giao dịch thanh toán qua Thẻ: Tối thiểu năm (5) giao dịch thanh toán/tháng bằng Thẻ Visa Ghi Nợ Hong Leong mỗi tháng, hoặc

(ii) Giao dịch thanh toán qua Ứng dụng Ngân hàng số HLB Connect: thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại trên ứng dụng HLB Connect mỗi tháng, nhưng không bao gồm các giao dịch thanh toán khác như thanh toán qua mã QR, thanh toán chuyển khoản, thanh toán khoản vay, ...

  • Tổng giá trị thanh toán của các giao dịch tại mục (i) và/hoặc (ii) trên tối thiểu là 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) mỗi tháng.