Mở thẻ ngay - 2 triệu về tay cùng với BIDV

- Thời gian khuyến mại: Từ 01/11/2021 đến hết ngày 05/05/2022

- Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế BIDV hạng Platinum

- Đối tượng khuyến mại: Khách hàng phát hành mới thẻ chính các loại thẻ BIDV Platinum đảm bảo điều kiện: khách hàng chưa từng sở hữu bất kỳ thẻ tín dụng hạng Platinum nào của BIDV hoặc đã đóng tất cả các thẻ tín dụng hạng Platinum đủ điều kiện như sau:

Thời gian phát hành mới thẻThời gian đóng tất cả thẻ hạng Platinum đủ điều kiện
01/11/2021 – 31/01/2022
trước ngày 01/11/2020
01/02/2022 – 05/05/2022
trước ngày 01/02/2021

- Cơ chế khuyến mại: Tặng 2 triệu đồng khi Khách hàng phát hành mới thẻ và chi tiêu từ 5 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ

Thể lệ chi tiết tại Phụ lục đính kèm

Thông tin về tiện ích, tính năng thẻ tín dụng cùng các chương trình ưu đãi, khuyến mại khác Quý khách vui lòng xem tại đây: 

https://www.bidv.com.vn/vn/ca-nhan/san-pham-dich-vu/dich-vu-the/the-tin-dung-quoc-te

The le CT Mo the ngay - 2 trieu ve tay.pdf